robertzagozdzon

Robert Zagożdżon

Przedsiębiorca, mentor, autor, założyciel fundacji terapii i rozwoju człowieka.

Leader i przedsiębiorca, właściciel funduszy inwestycyjnych z powodzeniem realizujący się również w roli mentora i coacha. Integracja sfery osobistej, duchowej i profesjonalnej w życiu codziennym oraz wykorzystanie szansy, jaką przyniosła liberalizacja i otwarcie rynków telekomunikacyjnego i energetycznego zaowocowały stworzeniem przez Roberta od zera w ciągu trzech lat międzynarodowej grupy firm wycenianych na ponad sto milionów euro. Najbardziej znane w Polsce to Energia dla Firm S.A. i Energetyczne Centrum S.A., które będąc alternatywnymi dostawcami energii elektrycznej i gazu konkurują z powodzeniem z największymi graczami w polskim biznesie.

Dziś Robert pełni w swoich firmach role stratega i anioła biznesu. Jest aktywnym inwestorem i przedsiębiorcą rozwijającym kolejne platformy biznesowe oraz projekty inwestycyjne. Za swoje najsilniejsze atuty i największe osiągnięcia uważa intuicję, spontaniczność, wrażliwość i kreatywność. Klejnoty zdobyte dzięki mindfulness, czyli na drodze pogłębiania uważności i świadomości. Uważa on, że to właśnie te cechy tworzą magię naszego życia, podstawę sukcesu i spełnienia w życiu oraz fundament efektywności w świecie biznesu i szczęścia w życiu prywatnym.

Jego zdaniem w ludziach tkwi olbrzymi, niewykorzystany potencjał. Globalizacja i korporacje wychodzą najczęściej z założenia, że człowiek jest słabym ogniwem, a czynnik ludzki działa na szkodę efektywności. Z punktu widzenia Roberta należy na to spojrzeć z innej perspektywy. Indywidualność i godność człowieka nie może być pomijana. Tworzymy świat dla ludzi, a nie odwrotnie.

Robert podkreśla, że jego biznesowa kariera nie byłaby możliwa bez dbania o życie wewnętrzne, aspekt duchowy. Uważa, że dopiero zmiana mentalnego podejścia do życia pozwoliła mu na osiągnięcie prawdziwego bogactwa i wewnętrznej wolności. Nie byłaby ona jednak możliwa bez buntu. Buntuje się zawsze, gdy na jego drodze stanie przeszkoda. Rebelia jest istotą jego życia. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami, napisał książkę “Bogiem a Prawdą”, stworzył projekt Soul of Business, oraz założył pięć ośrodków rozwoju osobistego w Polsce, Czechach oraz na Słowacji, które czynnie wspomaga. Udowadnia, że sukces i szczęście nie są dziełem przypadku, ale mogą być świadomym wyborem każdego z nas. Tak inspiruje ludzi na całym świecie.

„Kształtowanie się świadomego lidera”

Świadomość lidera i rola, jaką odgrywa w organizacjach

Podczas wykładu/warsztatu dowiesz się:

> Autentyczny lider a bezduszny rynek;

> Jak inspirować świadomością, zmienić otoczenie i tworzyć lepszy świat;

> Odpowiedzialność społeczna świadomego lidera.

 


Wystąpienie
Moduł II 11:45 – 13:15