rafal-dziurla

Dr Rafał Dziurla

Rafał Dziurla – Psycholog, Doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Psychoanalityk.

Obszary działalności:
– psychologia międzykulturowa (w tym kultura osób niepełnosprawnych)
– rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych (szczególnie zatrudnienie wspomagane)
– samozarządzanie w edukacji i w pracy
– psychoanaliza szkoły francuskiej

W swojej pracy badawczej i praktycznej zajmuję się zagadnieniem osiągania przez ludzi swoich celów, realizacji pragnień i zamierzeń. Jestem przekonany, że każdy człowiek może sam kształtować swoje otoczenie zgodnie ze swoimi przekonaniami, dzięki czemu potrafi pokazać swoje najlepsze cechy i realizować swoje umiejętności. Stanowi to szansę na otwarcie się na innych ludzi, na zaproszenie ich do kooperacji. Sądzę, że współpraca nie niweluje konfliktów, ale wskazuje jak można je wykorzystać do budowania lepszej platformy porozumienia z innymi z sobą samym.