mkonieczniak

Marek Konieczniak

Pełnomocnik zarządu ds. innowacyjności firmy VULCAN

Od ponad 30 lat zajmuje się oświatą. Najpierw jako nauczyciel akademicki, następnie jako dyrektor szkoły, a ostatnie 18 lat na stanowiskach kierowniczych w firmie VULCAN, która wspiera oświatę, dostarczając cyfrowych narzędzi oraz oferując usługi doradcze zarówno na poziomie szkół, jak i i samorządów.

Specjalizował się we wdrażaniu systemu zarządzania oświatą na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego oraz współtworzył model wdrażania standaryzacji zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu firmy VULCAN ds. innowacyjności. W swojej ścieżce życiowych poszukiwań przeszedł od fascynacji technologią do fascynacji rozwojem osobistym i jego przełożeniem na świat aktywności zawodowej. Jest przekonany, że podział na pracę zawodową i sferę prywatną jest tylko odzwierciedleniem jednego z etapów rozwoju świadomości, w którym pełnia jest często jeszcze niezrozumiałym pojęciem. Pasjonat odkrywania humanistycznych aspektów zarządzania zarówno w biznesie, jak i oświacie.

Zafascynowany książką Reinventing Organizations Frederica Laloux, zaangażował się w proces wprowadzenia jej na polski rynek. Nawiązał kontakt z autorem, pozyskał wsparcie agencji literackiej Graal, która skutecznie zachęciła Studio Emka do wydania książki. przekładzie Marka Konieczniaka ukazała się w październiku 2015. Tłumacz jest przekonany, że studia przypadków organizacji opisanych w książce zwiastują nieuchronne nadejście nowego etapu rozwoju ludzkiej świadomości, jaka budzi się w świecie zmęczonym starym paradygmatem myślenia.


„Od czerwieni do turkusu. Wprowadzenie.”

Zmieniające się paradygmaty: minione i obecne modele organizacyjne

Podczas wykładu/warsztatu dowiesz się:

> o historycznej i rozwojowej perspektywie organizacji;

> o genezie zmiany myślenia o organizacjach;

> o rozwoju świadomości, a przekraczaniu granic modeli organizacyjnych;

> o procesie wyłaniania się nowego myślenia. 

 


Wystąpienie
Moduł I 10.00 – 11.30