wisniewski

Jacek Wiśniewski

Pracownik różnych firm sektora finansowego od 1995 roku

Jacek Wiśniewski. Prezes Raiffeisen TFI.
Zaczynał karierę obsługując klienta detalicznego w biurze maklerskim, był analitykiem fundamentalnym i technicznym oraz kierował zespołem dealerów działających na rachunek banku. Od 2000 roku odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne oraz rynków finansowych. Od 2009 roku kierował Departamentem Domu Maklerskiego i Analiz Ekonomicznych, wraz z zespołem stworzył Dom Maklerski R-Brokers. Obecnie prezes tworzącego się Raiffeisen TFI. Był członkiem Rady Gospodarczej doradzającej premierowi w sprawach gospodarczych. Wykłada na Uniwersytecie SWPS. Główne obszary zainteresowania to ekonomia, psychologia, zarządzanie i przywództwo.