dr-hab

Prof. Bolesław Rok

Prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok – Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej. Od trzydziestu lat związany z biznesem, obecnie doradca w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu w różnych firmach.